Print preview Close

Showing 1960 results

Archival description
Historical Archive of EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Print preview View:

1643 results with digital objects Show results with digital objects

Exposicions Curs 1996-1997

Exposicions Curs 1996-1997

Exposicions Curs 1970-1971

Exposicions Curs 1970-1971

Exposicions Curs 1976-1977

Exposicions Curs 1976-1977

Exposicions Curs 1967-1968

Exposicions Curs 1967-1968

Exposicions Curs 1973-1974

Exposicions Curs 1973-1974

Exposicions Curs 1991-1992

Exposicions Curs 1991-1992

Govern, estratègia i organització

Govern, estratègia i organització

Constitució, creació i estructuració

Constitució, creació i estructuració

Antecedents

Antecedents

Reunions entre els professors d'Elisava i la direcció del CICF

Reunions entre els professors d'Elisava i la direcció del CICF

Cartes de dimissió a la direcció del CICF

Cartes de dimissió a la direcció del CICF

Fundació/Constitució

Fundació/Constitució

Constitució de la societat inicial

Constitució de la societat inicial

Expedients de llicència d’apertura

Expedients de llicència d’apertura

Expedients d’actes de constitució

Expedients d’actes de constitució

Acció de govern i òrgans de representació

Acció de govern i òrgans de representació

Òrgans de govern i col·legiats (1966-1991)

Òrgans de govern i col·legiats (1966-1991)

Actes del Consell Directiu

Actes del Consell Directiu

Actes de la Junta de Professors

Actes de la Junta de Professors

Actes de la Comissió Mixta i l'Assemblea General

Actes de la Comissió Mixta i l'Assemblea General

Actes de la Comissió Gestora

Actes de la Comissió Gestora

Actes de la Junta de Direcció de l'Escola

Actes de la Junta de Direcció de l'Escola

Actes del Comitè d'Escola

Actes del Comitè d'Escola

Actes de la Comissió Coordinadora

Actes de la Comissió Coordinadora

Actes de delegats

Actes de delegats

Actes de la Junta Coordinadora

Actes de la Junta Coordinadora

Actes de la Junta Rectora

Actes de la Junta Rectora

Comunicacions de la Comissió d’Ensenyament

Comunicacions de la Comissió d’Ensenyament

Actes de les reunions entre direcció i gerència

Actes de les reunions entre direcció i gerència

Direcció i organització administrativa

Direcció i organització administrativa

Polítiques i procediments

Polítiques i procediments

Circulars

Circulars

Estructura orgànica

Estructura orgànica

Organigrama funcional

Organigrama funcional

Llistes de professors

Llistes de professors

Gestió de recursos d'informació i de les comunicacions

Gestió de recursos d'informació i de les comunicacions

Gestió dels fons bibliogràfics i documentals

Gestió dels fons bibliogràfics i documentals

Gestió de les publicacions

Gestió de les publicacions

Publicacions

Publicacions

Publicacions en sèrie

Publicacions en sèrie

Representació, relacions públiques, comunicació i promoció

Representació, relacions públiques, comunicació i promoció

Actes oficials i institucionals

Actes oficials i institucionals

Inauguracions

Inauguracions

Expedients d’inauguració de curs acadèmic

Expedients d’inauguració de curs acadèmic

Homenatges i distincions

Homenatges i distincions

Expedients d’homenatges a professors d’EINA

Expedients d’homenatges a professors d’EINA

Expedients de nomenaments d’Amics d’EINA

Expedients de nomenaments d’Amics d’EINA

Expedients d’organització de viatges

Expedients d’organització de viatges

Exposicions

Exposicions

Expedients d'organització d'exposicions, muntatges i accions d'...

Expedients d'organització d'exposicions, muntatges i accions d'EINA
Results 1 to 50 of 1960