S'estan mostrant 21 resultats

Places
terme Places Nota d'abast Resultats
Àustria 1
Turquia 1
Sevilla 1
Portugal 0
Països Baixos 1
Mallorca 1
Iugoslàvia 1
Itàlia 3
Illes Balears (1) 0
Hongria 1
Gran Bretanya 1
Galícia 1
França 7
Estats Units d'Amèrica

Use for: USA

1
Espanya (8) 0
Catalunya (2) 3
Brasil 1
Barcelona 0
Badalona 1
Andalusia (1) 1
Alemanya 0